Jukka Pajarinen

Sinun ohjelmistokonsulttisi

Olen Diplomi-Insinööri ja pystyn toimimaan laajasti ohjelmistotuotannon eri osa-alueilla.

Minulla on paljon kokemusta web-kehityksestä, mobiilikehityksestä ja UI/UX-suunnittelutöistä.

Jukka Pajarinen Profile Picture

Ansioluettelo

Työ ja projektihistoria
Web Developer - Lumitum Oy:n asiakkaita
(3 kk)
 • Wordpress-verkkosivustoja yksityiselle sektorille.
GitWordPressPHPSQLHTML5CSS3DockerGoogle Cloud Platform
Web Developer - Lumitum Oy:n asiakas
(11 kk)
 • Drupal-verkkosivustoja julkiselle ja yksityiselle sektorille.
GitDrupalPHPSQLLandoPlatformEmulsify DrupalStorybookRESTPTV API
Full-stack Developer - Lumitum Oy:n asiakas
(12 kk)
 • Full-stack Node.js projekti sähköteollisuudelle.
GitNode.jsTypeScriptReactObjection.jsKnex.jsRESTTerraformAzureDockerJestCypressPostgres
Full-stack Developer - WordDive Oy
(28 kk)
 • Verkkoselainpohjaisen asiakasohjelman ohjelmistokehitys ja ylläpito.
 • Verkkosivustojen ohjelmistokehitys, päivittäminen ja ylläpito.
 • G Suiten käyttöönotto sekä järjestelmän ylläpito.
 • Ohjelmistokehitys osana Unity-pohjaisen mobiilisovelluksen kehittämistiimiä.
 • DevOps-putkien jatkokehittely, integraatiot ja ylläpito mobiilisovellukselle.
GitWebpackjQueryDust.jsES6RESTPHPMariaDBUnity.NET/C#GoCDNext.JSGraphQLJWTRobot FrameworkJenkinsSeleniumG Suite
Full-stack Developer - Bitwise Oy / TUT
(6 kk)
 • Verkkoselainpohjaisen, RFID-tunnisteita hyödyntävän, palvelun ohjelmistokehitys.
 • Työ tehtiin Project Work on Pervasive Systems TUT-opintojakson yhteydessä.
GitGitLab.NET CoreEntity Framework Core 2.1C#XunitJestRestsharpNewtonsoft.JsonPostgreSQLOctane SDKDocker.NET CoreNancy REST FrameworkJWT.NET Cryptography.Algorithms
Software Designer - Oscar Software Oy
(15 kk)
 • Verkkokauppa-alustan kehitys ja ylläpito. Uusien verkkokauppojen tekninen toteuttaminen ja aiempien verkkokauppojen päivittäminen sekä ylläpito.
PHPMySQLPDOHTML5CSS3JavaScriptjQueryAJAXXMLAndroid SDKSVN
Web-kehittäjä - Puolustusvoimat
(7 kk)
 • Puolustusvoimien sisäisen verkkosovelluksen kehitys ja ylläpito.
 • Työ tehtiin täyspäiväisesti varusmiespalveluksen yhteydessä multimediavarusmiehenä.
PHPMySQLHTML5CSS3JavaScript
Drupal Freelancer - Jilab Oy
(2 kk)
 • Yrityksen verkkosivuston toteuttaminen Drupal-alustalla.
 • Hosting, domain ja sertifikaatti-asioiden hoitaminen.
PHPMySQLHTML5CSS3JavaScript
Koulutushistoria
Tampereen Yliopisto
(43 kk)
 • Diplomi-insinööri, Tietotekniikan DI-ohjelma.
 • Diplomityö: Web-käyttöliittymän hyväksymistestauksen priorisointi painotetun verkon avulla.
Communication University of China, Nanjing
(10 kk)
 • Kiinan kielen ja kulttuurin vaihto-ohjelma.
Karelia Ammattikorkeakoulu
(45 kk)
 • Insinööri (AMK), Tietotekniikan koulutusohjelma.
 • Opinnäytetyö: TeamViewer etäopetuksessa : Case: Jilab Oy